1 min read

Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning
Rettshjelpsdekning
2:12

Rettshjelpsdekning fra forsikringsselskap

De fleste innboforsikringer har en innbakt rettshjelpsdekning som dekker store deler av utgiftene til advokat dersom man står overfor en juridisk tvist på det sivilrettslige området. Dette gjelder også ved tvister som gjelder hest. I det følgende gis en oversikt over spørsmål knyttet til når du som privatperson i en sivil sak kan ha krav på å få advokatbistand dekket.

 

Hva er en tvist?

For å få innvilget rettshjelpsdekning kreves at det har oppstått en tvist. En tvist innebærer at en person har fremsatt krav mot en annen person eller et selskap, og at kravet er bestridt helt eller delvis. Det er tilstrekkelig at det foreligger en uenighet som går ut over å bære preg av en forhandlingssituasjon, og det er ikke krav om at saken går for retten. Videre er det ingen formelle krav til avslaget. Passitivitet fra motparten kan dessuten i enkelte tilfeller medføre at det foreligger en tvist. 

 

Dersom det ikke allerede har oppstått en tvist, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå med å reklamere eller avvise en reklamasjon.

 

Hva vil rettshjelpsdekningen dekke?

Forsikringssummens størrelse vil variere fra hvert forsikringsselskap. Vanligvis vil forsikringen gjennom forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med en sum inntil kr 80 000 eller kr 100 000. Rettshjelpsdekningen er likevel begrenset til tvistesummen, herunder den økonomiske interessen i saken. Dette innebærer at dersom kravet i saken beløper seg til kr 50 000 får man kun innvilget rettshjelpsdekning for maksimalt kr 50 000.

 

Rettshjelpsdekningen har vanligvis en egenandel på mellom kr 2 000 og kr 6 000. Etter fradrag av egenandel betales det normalt 20 % av kostandene, mens forsikringsselskapet dekker 80 % av kostnadene. 

 

Vi tar oss av all kontakt med forsikringsselskapet

Vi bistår deg i alle steg fra å undersøke om du har krav på rettshjelpsdekning i den aktuelle saken til å melde inn krav om dekning til det aktuelle forsikringsselskapet.

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler Retten til å fremsette krav ved mangler forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27...

Read More
Heving av hestekjøp

Heving av hestekjøp

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det er likevel i noen tilfeller behov for å oppstille unntak fra denne regelen. Et av disse...

Read More
Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Hvordan håndtere en tvist ved kjøp og salg av hest: En trinn-for-trinn-guide

Read More