2 min read

Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest

Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest
Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest
3:26

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av hest. Våre advokater har bred erfaring og god kunnskap om kjøpstvister vedrørende hester. I denne artikkelen skal vi redegjøre for vanlige spørsmål knyttet til tvister om hester. Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. I mange tilfeller vil du også ha rett til å få dekket advokatbistand gjennom innboforsikringen din.


Hva er en kjøpstvist?

En tvist betyr uenighet eller strid. At man står overfor en tvist innebærer at en person har fremsatt et krav mot en annen fysisk person eller et selskap, og at dette kravet er bestridt helt eller delvis av motparten. Ved kjøpstvister om hest kan kravet som bestrides for eksempelvis være et krav om å heve kjøpet.  


Har hesten en mangel?

Ethvert avvik fra det forventede utgjør ikke nødvendigvis en mangel som kjøper kan bygge krav på. En mangel foreligger der det er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom kjøper og selger. Ved kjøp av hest kan en typisk mangel blant annet være at det viser seg at hesten er halt eller at hesten har andre sykdommer det ikke er opplyst om på kjøpstidspunktet.


Dersom det kan konstateres at hesten har en mangel, kan du gjøre gjeldende krav som retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning, jf. kjøpsloven § 30 og forbrukerkjøpsloven § 26.  


Reklamasjon

For at din rett til å fremsette krav overfor selgeren på grunn av en mangel på hesten skal være i behold, må du reklamere på kjøpet av hesten. En reklamasjon er en melding til selger fra kjøper om at gjenstanden man har kjøpt er levert for sent eller/og er beheftet med mangler, og at du ønsker å fremsette krav i den forbindelse. Kjøpslovgivingen oppstiller ulike frister for å reklamere på kjøpet. Dersom fristene ikke overholdes, kan du som kjøper miste retten til å fremsette krav som for eksempel prisavslag eller heving.  
Kjøpstvister om hest er ofte kompliserte og tidkrevende. Siden dette kan ta lang tid, så ser vi å engasjere en dyktig advokat med bred erfaring på området kan sikre deg et rettferdig og godt resultat.  
Benytt kontaktskjemaet for en uforpliktende samtale.


Rettshjelpsdekning – forsikringsselskapet ditt kan dekke store deler av kostnaden

Står du overfor en kjøpsrettslig tvist knyttet til kjøp eller salg av hest er det mulighet for at du kan få dekning til advokatbistand. Dersom du har innboforsikring, kan du under forsikringen få dekket utgiftene til advokat. Det er vanlig at forsikringen dekker en sum opptil 100.000 kroner for advokatbistand. Rettshjelpsdekningen er likevel begrenset til tvistesummen, det vil si den økonomiske interessen i saken. Det er vanlig at man betaler en fast egenandel på ca. kr 4 000 til 6 000 og en variabel egenandel på 20 % av kostnadene som overstiger den faste egenandelen. Forsikringsselskapet dekker resten, dvs. 80 % av kostnaden etter den faste egenandelen.   


Bistand i din sak? 

Står du i en kjøpstvist etter kjøp eller salg av hest, og har spørsmål knyttet til mangel ved hesten eller reklamasjon? Da kan du kontakte en av våre dyktige advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen. 

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Vi som advokater som bistår i tvister som gjelder hest, ser ukentlig at det ved kjøp av hest blir tatt kjappe løsninger som kan få store følger i...

Read More
Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Hvordan håndtere en tvist ved kjøp og salg av hest: En trinn-for-trinn-guide

Read More
Heving av hestekjøp

Heving av hestekjøp

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det er likevel i noen tilfeller behov for å oppstille unntak fra denne regelen. Et av disse...

Read More