Forside

HESTEADVOKATEN

Trenger du råd i en hestesak?

Advokatene i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har erfaring med hester og har selv vært hesteeiere. Vi forstår viktigheten ved å ha inngående kunnskap om hest for å kunne ivareta våre klienters interesser. Vi kan bistå i saker både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss, for å få rådgivning og hjelp i forbindelse med juridiske problemstillinger relatert til hest. Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet eller ring oss på tlf. 468 07 761.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

Kjøp og salg av hest/ponni, kontrakter, avtaler, tvister, forsikring, rettshjelpforsikring og mer.​​

Nyheter

Takk for året som har gått!

For oss har 2019 vært et spennende og fantastisk år. Vi ser hvor viktig det er med erfaring fra hestebransjen, når vi skal ivareta våre klienters interesser. Hesteadvokaten har siden oppstart utviklet oss til å være Norges eneste advokatfirma som satser på hestesaker!

Kingsland Oslo Horse Show

Ettersom flere av våre medarbeidere er interessert i hester, var det selvfølge at Hesteadvokaten var til stede under Kingsland Oslo Horse Show. Vi har tidligere stått på stand under hele arrangementet men i 2019 ønsket vi å sponse en sprangklasse. 

Hesteeiere som har fått hjelp av Hesteadvokaten

Vår klient hadde kjøpt en ung travhest som skulle brukes til løp. Han hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk og ikke hadde noen skader. Dette var ikke riktig, da det viste seg at hesten var halt og hadde forkalkninger på leveringstidspunktet.

Hesteadvokaten tok derfor kontakt med selger og rettet et hevingskrav mot dem. Med hjelp fra oss fikk vår klient hevet kjøpet hesten og tilbakeført hele kjøpesummen.

Noen måneder etter at vår klient hadde solgt en 12 år gammel hest, mente kjøper at hun kunne heve kjøpet av hesten. Hesteadvokaten bistå selger med å avvise hevingskravet fra kjøper. For å kunne heve kjøpet måtte det foreligge en vesentlig mangel. Det er ikke kjøperens subjektive forventninger som er avgjørende, men det kjøperen etter en objektiv vurdering kunne forvente ut fra vilkårene og omstendighetene rundt kjøpet av hesten. I denne saken hadde hesten ikke en mangel og kjøper kunne derfor ikke hevet kjøpet.

Vår klient kjøpte en spranghest som skulle brukes til konkurranser, men to måneder etter kjøpet ble hesten halt. Det viste seg at selger var klar over at hesten hadde problemer med beina og hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger ovenfor vår klient. Det var heller ingen tvil om at hesten var i vesentligere dårligere stand enn det vår klient hadde grunn til å regne med, etter kjøpesummens størrelse og forholdene rundt kjøpet.

Med hjelp fra Hesteadvokaten fikk vår klient hevet kjøpet av spranghesten og tilbakeført hele kjøpesummen. Ettersom vår klient hadde innboforsikring, fikk han dekket store deler av advokatkostnadene.

Selv om klienten hadde et anerkjent advokatfirma til å representere henne, bisto Hesteadvokaten til å vurdere saken og komme med kommenterer/bemerkninger i saken. Ettersom Hesteadvokaten har erfaring med hestesaker/hester, var klienten veldig fornøyd med at vi bisto i saken som hestekyndig advokat. Saken omhandlet en helfôrhest, der spørsmålet var tolkning av hva som hadde blitt avtalt. Vår klient vant saken og i dommen uttaler blant annet dommeren at saken var klar.

Hesteadvokaten ser at flere av tvistene kunne vært løst, hvis det hadde blitt skrevet en utfyllende kontrakt og som begge parter må forholde seg til. Vi anbefaler derfor å utarbeide utfyllende kontrakter i hvert enkelt tilfelle og vi bistår gjerne med dette

Kort tid etter at vår klient hadde kjøpt en spranghest, oppdaget han at kjøper hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger angående hestens helseproblemer. Kjøper hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk, og at den bare hadde vært halt en gang. Det viste seg imidlertid at hesten slet med magesår og hadde vært halt på flere bein. Etter grundige undersøkelser fra spesialist ble det også påvist at hesten hadde påbegynnende hovsenebetennelse. Med hjelp fra hesteadvokaten ble det fremsatt et hevings- og erstatningskrav, ettersom hesten ikke var frisk på kjøpstidspunktet og kjøper hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger om hesten.

Nyttig informasjon

Kjøp og salg av hest/ponni

Det er mye å passe på i forbindelse med kjøp og salg av hest. Vi ser at mange tvister kunne vært unngått ved å ha gjort grundige undersøkelser av hesten forut for transaksjonen og ved å være presis i kontraktsutformingen. På markedet finnes det standardkontrakter for kjøp av hest. Disse viser seg ofte å ikke være utfyllende nok, slik at det oppstår tvist i ettertid vedrørende hva som var avtalt. Det vil derfor ofte være fornuftig å inngå særskilte bestemmelser i kontrakten for å ivareta kontraktspartene.

Dersom det blir en tvist mellom partene, vil kontrakten kunne være avgjørende for om man vil kunne vinne frem med sitt krav. Det lønner seg derfor å ha en utfyllende kontrakt, slik at det er dokumentert hva som har blitt avtalt og hvilke eventuelle merknader det er til hestens egenskaper.

Andre kontrakter og avtaler

Vi bistår i utarbeidelse av alle slags kontrakter, f.eks. arbeidskontrakter, hestetransport, fôrrytteravtaler, fôrleverandører, kjøp og salg av staller/gårder, sponsoravtaler, m.m.

Tvister

Det kan oppstå mange ulike tvister som relaterer seg til hest. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå i alle slags tvister, og vil representere klient under mekling og prosedyre. Vi kan blant annet forhandle med selger/kjøper om prisavslag, heving av avtale og erstatning. I tillegg kan vi bistå i forhandlingene når det omhandler skader som er forårsaket av hest, samt pengekrav/inkasso.

Forsikring

Dersom ditt forsikringsselskap ikke vil dekke utgiftene til veterinær og lignende, kan vi bistå med å forhandle med forsikringsselskapet.

Rettshjelpforsikring

I de fleste tilfeller vil kostnaden til advokatbistand kunne dekkes gjennom din innboforsikring. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan undersøke om din forsikring dekker advokatutgiftene.

Våre advokater er eksperter på hestesaker

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig Advokat

Ingrid Hilmen van Deurs

Fagansvarlig og advokatfullmektig

Marte Lavik

Advokatfullmektig

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Thea Urkedal
Advokatfullmektig