1 min read

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler

Retten til å fremsette krav ved mangler forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32. En reklamasjon er kort fortalt en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at du ønsker å gjøre gjeldende et krav om for eksempel heving eller prisavslag på grunnlag av mangelen. 

Mange opplever at reglene rundt reklamasjonens innhold og frister er kompliserte og vanskelige å få grep om. Konsekvensen av at reklamasjonen ikke har korrekt innhold eller er foretatt etter lovens angitte frister, er at du som kjøper mister retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Det er to frister man må forholde seg til for å sikre at man har sitt krav i behold. Den absolutte reklamasjonsfristen er to eller fem år, avhengig av hva man har kjøpt. I tillegg til må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen.

Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det kan lønne seg å la seg bistå av en advokat som har ekspertise i kontraktsrett. Ta kontakt her for en uforpliktende samtale! 

Relative reklamasjonsfrister – kjøper må reklamere «innen rimelig tid» 

Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder det en frist for å reklamere «innen rimelig tid» etter at kjøper eller forbruker har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Vurderingen av hva som er «innen rimelig tid» er strengere etter kjøpsloven, ettersom forbrukerkjøpsloven særlig tar sikte på å ivareta forbrukerens interesser. 

Det er lagt til grunn i rettspraksis at innen rimelig tid omtrent er to måneder. Dersom det kreves store undersøkelser for å oppdage mangelen, kan kravet være i behold selv om det har gått lenger tid enn to måneder. Etter forbrukerkjøpsloven vil «rimelig tid» uansett aldri være kortere enn to måneder.

En mangel ved en hest kan ofte gi utslag i smerter og ubehag hos hesten, og som det kreves omfattende undersøkelser for å vite hva smertene eller ubehaget kommer av. Dersom man som kjøper mistenker at hesten har hatt en sykdom eller skade før kjøpstidspunktet, er det viktig å fremsette reklamasjon så fort som mulig for å sikre at en har kravet i behold.

Absolutte reklamasjonsfrister 28

I tillegg til de relative reklamasjonsfristene fastsetter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven absolutte reklamasjonsfrister. Kjøper må forholde seg til den absolutte reklamasjonsfristen på to år etter kjøpsloven. I tvister etter forbrukerkjøpsloven er det mulig å reklamere i fem år etter kjøpet så lenge varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Ved kjøp av hest vil den absolutte reklamasjonsfristen være to år også etter forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at kjøperen ikke kan reklamere på feil ved hesten til selgeren dersom det har gått mer enn to år siden kjøpstidspunktet.   

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Vi som advokater som bistår i tvister som gjelder hest, ser ukentlig at det ved kjøp av hest blir tatt kjappe løsninger som kan få store følger i...

Read More
Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Hvordan håndtere en tvist ved kjøp og salg av hest: En trinn-for-trinn-guide

Read More
Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest

Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av hest. Våre advokater har bred erfaring og god...

Read More