1 min read

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?
Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?
1:34

Vi som advokater som bistår i tvister som gjelder hest, ser ukentlig at det ved kjøp av hest blir tatt kjappe løsninger som kan få store følger i fremtiden. I det følgende vil vi derfor gi noen tips for hva som er viktig å huske på når du skal kjøpe hest.

Undersøkelsesplikt

I tillegg til at selger har en plikt til å opplyse om forhold ved hesten, har man som kjøper også en undersøkelsesplikt. Dersom man i ettertid oppdager mangler ved hesten som man kunne oppdaget dersom undersøkelsesplikten hadde vært overholdt, vil man kunne miste sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Det anbefales at man lar hesten undersøke av en veterinær man selv stoler på, også dersom selger selv gjennomfører en veterinærundersøkelse. I tillegg anbefales det å prøveri hesten dersom det er ridning man ønsker å benytte hesten til. Kjemi mellom hest og rytter er helt vesentlig, og manglene kjemi er ikke noe man i ettertid kan gjøre gjeldende som en mangel.

Kjøpekontrakt

For å unngå uenigheter og tvister i etterkant av kjøpet, er det viktig å ha en god kjøpekontrakt. En god kjøpekontrakt er detaljert og entydig. Vi i Advokatfirmat Molteberg Nilsen kan bistå i å utforme en kjøpekontrakt.

Innboforsikring

Hester utgjør ofte store verdier og utgifter, og det kan være vanskelig å oppdage forhold ved hesten før kjøpstidspunktet, er det helt vesentlig å ha en god innboforsikring som kan dekke deler av utgiftene til advokat dersom man er så uheldig å komme i en situasjon hvor advokatbistand er nødvendig.

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler

Reklamasjonsregler Retten til å fremsette krav ved mangler forutsetter at kjøperen har foretatt en gyldig reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 27...

Read More
Heving av hestekjøp

Heving av hestekjøp

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det er likevel i noen tilfeller behov for å oppstille unntak fra denne regelen. Et av disse...

Read More
Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Hvordan håndtere en tvist ved kjøp og salg av hest: En trinn-for-trinn-guide

Read More